In het kort

Het Fieldlab Blockchain wordt opgericht met de volgende basale missie: blockchain technologie inzetten voor nieuwe verdienmodellen in de logistiek – en later andere sectoren.

Hierin schuilt een directe maatschappelijke challenge: MKB-ers in staat stellen (en verleiden) te innoveren en nieuwe ketens te ontwikkelen. En tegelijkertijd een internationale ambitie: Nederlandse (lucht)havens en het achterland positioneren als de wereldwijde gidsregio voor logistieke blockchain ontwikkeling.

De Fieldlab wordt ontwikkeld in een breed consortium van creatieve pioniers tot aan TU Delft, corporates, overheden, Innovation Quarter en TKI Dinalog.

Waarom

Blockchain is misschien wel de meest veelbelovende technologie voor de Next Economy. De blockchain faciliteert complexe decentrale netwerken op een transparante manier. Het kan de enabler worden voor IoT, big data en algorithms as a service; het kan de backbone worden voor next logistiek en circulaire materiaalketens; het kan de gezamenlijke neutrale broker worden voor decentrale energieopwekking; het levert alle sectoren nieuwe transactie-, financierings- en bedrijfsmodellen.

Uitgangspositie

Een van de meest kansrijke toepassingsgebieden is de logistiek – niet voor niets heeft Nederlands enige academische blockchain-vakgroep (TU Delft) besloten om zich de komende vijf jaar op logistieke toepassingen te richten. In de (haven)- logistiek hebben we flink momentum: begin 2017 gaat de eerste use case al van start, waaronder een rond supply chain finance.

De uitgangspositie groeit letterlijk met de week: partners blijven zich aanmelden. Initiator Aljosja Beije (BeSCOPE) is diep ingevoerd in havenlogistiek en –ict, en betrokken bij verschillende blockchain use cases. De Roadmap Next Economy, Innovation Quarter en de Metropoolregio plaatsen dit initiatief inmiddels al in het Fieldlab Ecosysteem.

Wat gaan we doen?

De agenda van de Fieldlab bestaat uit:

  • het realiseren van use cases in brede consortia
  • het on the job opleiden van blockchain professionals
  • het toegankelijk maken van blockchain technologie voor MKB: communicatief en met ‘instapmodellen’
  • consultancy en business development

Impact

Dit is een meerjaren innovatieprogramma met de volgende doelen:

  • jaarlijks meer use cases, van 2 in 2017 naar 5 in 2019 en nog meer daarna
  • jaarlijks opleiden van 2-20 professionals
  • jaarlijks een iets radicalere agenda – eerst laten zien dat het werkt, dan naar echt nieuwe modellen
  • opbouwen internationale kennisvoorsprong.

Wij zoeken nu

We zijn nu hard aan het kwartiermaken. Partners zijn onder andere Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf, Studio Wolfpack, TU Delft, Hogeschool Rotterdam, TKI Dinalog, Innovation Quarter, Institute for Radical System Innovation, Tweetonig, MRDH, CIC.

We lanceren de Fieldlab naar verwachting op 3 februari 2017. Lokatie: CIC Rotterdam.

We gaan graag met de Roadmap Next Economy en andere partners onderzoeken hoe we dit programma snel kunnen opschalen en inbedden in het innovatie-ecosysteem.

Contact

Aljosja Beije, abeije@bescope.eu